Bestyrelsen

Vandværkets driftstelefon

oplysninger & fejlindmeldinger


+45     4024 1101


Der svares ikke på beskeder/SMS på dette nr. pga. det er et viderestillingsnr.

Bestyrelsesmedlem

Henrik Rasmussen

Bredgade 40

5485 Skamby

Bestyrelsesmedlem

N. P. Nielsen

Bolmerodvej 17

Bolmerod

5485 Skamby


1. Suppleant


Jan K Pedersen

Bredgade 29

5485 Skamby

2. Suppleant


Jørgen Jørgensen

Ullerupvej 72

5485 Skamby

Intern revisor


Bo Sigersted

Bredgade 90

5485 Skamby

Intern revisor


Linda Nielsen

Bolmerodvej 17

Bolmerod

5485 Skamby


Intern revisorsuppleant


Vakant

Formand

Per G. Ottosen

Bredgade 134

Bolmerod

5485 Skamby

Tlf. 6179 0784Kasserer

Jørgen Christiansen

Bredgade 130

Bolmerod

5485 Skamby

Tlf. 4038 8875Bestyrelsesmedlem


Jan Andersen

Bredgade 30

5485 Skamby

Tlf. 6185 1521