Forside

Vandværkets driftstelefon

oplysninger & fejlindmeldinger


+45    4024 1101


Der svares ikke på beskeder/SMS på dette nr. pga. det er et viderestillingsnr.

DRIFTSTATUS: Normal drift

10. maj 2019

Anlægsarbejdet med udskiftning af forsyningsledninger med tilhørende stikledninger samt opsætning af målerbrønde på Stationsvej, Krovænget og Brøndstrupvej 62 - 74 er afsluttet.


I løbet af uge 22 vil der være eftersyn af det udførte arbejde. Her vil der blive efterfyldt gravehuller mm. 

Tidligere informationer findes under fanen:

INFORMATION

Akut opstået driftsforstyrrelser meddeles straks/først på vandværkets Facebook side.

13. maj 2019

Referatet fra generalforsamlingen 2019, er lagt op under fanen:

"REFERATER & DOKUMENTER

Eller se det her:

21. marts 2019 - Ordinær generalforsamling 2019