Information


8. februar 2019

Ledningsarbejde på Stationsvej og Krovænget.

I en del år har bestyrelsen, udskudt udskiftning af de ældre jernledninger på vores ledningsnet.


Vi har besluttet at igangsætte prøvegravninger på Stationsvej og Krovænget, for at danne os et overblik over hvor meget der er jernrør. Vi ved at dele af ledningsnettet på de pågældende veje er udskiftet med nyere plastrør, men ikke præcis hvor, på de knap 300 meter vandledning.
Der hvor der laves prøvegravninger, er der hvor der skal sættes målerbrønde op til de enkle andelshavere.


Arbejdet påbegyndes tidligst i slutningen af uge 7, derfor kan der på Stationsvej og Krovænget forekomme kortvarige afbrydelser KUN for overnævnte forbruger.


I forbindelse med arbejdet på vandledningen vil vandet til tider være grumset, det skyldes at der under arbejdet er frigivet kalk og jern, som er ganske ufarligt, eneste måde at få vandet rent igen, er at lade det løbe til det bliver klart igen.


Vi beklager de gener det må medføre.


8. februar 2019

Ledningsarbejdet på Bokærsvej og Brøndstrupvej er afsluttet.
Der er dog lidt asfaltarbejde tilbage.

Der er udskiftet over 100 meter eternit ledning samt opsat 6 nye målerbrønde.

Vi beklager de gener det har medført.


11. december 2018

Aflæsningen af forbrugsåret 2018 er afsluttet og linket er lukket.

Tak til de 213 ud af 240, der har afgivet der målertal for 2018


13. november 2018

13-11-2018 kl. 16:15

Vedr. ledningsbrud på Brøndstrup


Skaden er udbedret, så der er igen vand hos alle.


I forbindelse med arbejdet med vandledningen vil vandet være grumset i starten, det skyldes at der under arbejdet er frigivet kalk og jern, som er ganske ufarligt, eneste måde at få vandet rent igen er at lade det løbe til det bliver klart igen.

Tips, åben huset første vandhane efter vandmåler, evt. uden vandfilter, så får I ikke kalk, jern og urenheder rundt til alle huset haner.


13. november 2018

13-11-2018 kl. 15:30 - Akut ledningsbrud på Brøndstrupvej.

Pga. overgravet vandledning på Brøndstrupvej, er der lukket for vandet på Brøndstrupvej 62, 64, 66, 68, 70 samt 74, ligeledes er der lukket for hele Bokærsvej.

Der forventes vand igen seneste kl 17:00


13. marts 2019

Der er ikke kommet forslag til generalforsamlingen 2019.

Komplet materiale til GF 2019 er lagt op under fanen:

"REFERATER & DOKUMENTER

Eller se det her:

>>2019 Marts - Komplet materiale til generalforsamlingen 2019<<


19 februar 2019

Så er det igen tid til afholdelse af Skamby Vandværks ordinær generalforsamling 2019.

Generalforsamlingen afholdes i Skamby Multihus lokaler torsdag den 21. marts 2019 kl. 19:00.


Vandværket er igen i år vært med en forplejning samt drikkelse.
Tilmelding er nødvendig af hensyn til forplejningen, seneste den 19. marts 2019.

Indkommende forslag skal være bestyrelsen i hænde seneste den 28. februar 2019.


Se indkaldelsen samt tilmeldings mulighederne på linket:

GENERALFORSAMLING 2019

10. maj 2019

Anlægsarbejdet med udskiftning af forsyningsledninger med tilhørende stikledninger samt opsætning af målerbrønde på Stationsvej, Krovænget og Brøndstrupvej 62 - 74 er afsluttet.


I løbet af uge 22 vil der være eftersyn af det udførte arbejde. Her vil der blive efterfyldt gravehuller mm. 

Skamby vandværks informationsside

Her vil vi informere om stort og småt

Billedegalleri fra udsyringen af boringen på fodboldbanen