Måleraflæsning

Indberetning af målertal

for forbrugsåret 2019 er åbnet.

Aflæsning ønskes foretaget så tæt på 1. december 2019 som muligt.


Måleraflæsning

          2019