Forside

DRIFTSTATUS: Normal drift

18. maj 2020
Pga. flere bestyrelsesmedlemmer er fraflyttet vandværkets forsyningområde, er bestyrelsen konstitueret således: 

>>BESTYRELSEN<<


11. marts 2020

AFLYSNING!

Generalforsamlingen den 19. marts 2020 er aflyst pga. Corona virus. 
Ny dato bliver meldt ud, når tilstanden i Danmark er normaliseret.


10. marts 2020
Alt materiale til generalforsamlingen den 19. marts 2020 er lagt op

>>Komplet materiale til generalforsamlingen 2020<<15. februar 2020

Godkendt takstblad 2020 er lagt op under fanen >>TAKSTBLAD<<


7. februar 2020

Indkaldelse til generalforsamling

19. marts 2020 kl. 19:00


Skamby Vandværk indkalder hermed til ordinær generalforsamling, torsdag den 19. marts 2020 kl. 19:00 i Skamby Multihus.


Vandværket er igen i år vært med en forplejning samt drikkelse.
Tilmelding er nødvendig af hensyn til forplejningen, seneste den 17. marts 2020.

Indkommende forslag skal være bestyrelsen i hænde seneste den 27. februar 2020.

>>Gå til indkaldelsen<<

Vandværkets driftstelefon

oplysninger & fejlindmeldinger


+45    4024 1101


Der svares ikke på beskeder/SMS på dette nr. pga. det er et viderestillingsnr.

Tidligere informationer findes under fanen:

INFORMATION

Akut opstået driftsforstyrrelser meddeles straks/først på vandværkets Facebook side.