Email tilmelding

På den ekstraordinære generalforsamling i 2016, vedtog forsamlingen at alt brev korrespondance mellem vandværket og andelshaverne, skal foregå via mail. (Afregninger, indkaldelse til generalforsamling samt referater derfra, driftinformationer mm) For at nedbringe udgiften til porto.


Uddrag af vedtægt for Skamby Vandværk § 5 afsnit 5:

Et hvert medlem er forpligtet til at oplyse en E-mailadresse til fremadrettet korrespondance. Undlader et medlem at oplyse en E-mailadresse, opkræves et administrationsgebyr ifølge gældende takstblad. Dog er personer der kan dokumentere, at De er fritaget fra Digital Post, fritaget for administrationsgebyr ved manglende oplyst E-mail.

Bestyrelsen forpligter sig til at opfylde Persondataloven.I forbindelse med aflæsning af vandmåler via hjemmesiden, kunne man oplyse sin email adresse. Hvis man ikke fik oplyst sin email adresse eller oplyste sin måleaflæsning på anden vis, kan via nedenstående link oplyse sin email adresse.Brug nedenstående link til tilmelding:

Email tilmelding