Information

Skamby vandværks informationsside

Her vil vi informere om stort og småt

19. oktober 2020

Der lagt alt materiale til op til kommende generalforsamling d. 26. oktober 2020.

Der er ikke indkommet nogle forslag til behandling. 
>>Se det komplet materiale her<<


24. september 2020

Indkaldelse til generalforsamling

26. oktober 2020 kl. 19:00


Skamby Vandværk indkalder hermed igen til ordinær generalforsamling, torsdag den 26. Oktober 2020 kl. 19:00 i Skamby Multihus.


Vandværket er igen i år vært med en forplejning samt drikkelse.

Hvis Corona situationen tillader det.
Tilmelding er nødvendig af hensyn til forplejningen,

seneste den 22. oktober 2020.

Indkommende forslag skal være bestyrelsen i hænde

seneste den 5. oktober 2020.

>>Gå til indkaldelsen & tilmelding<<
18. maj 2020
Pga. flere bestyrelsesmedlemmer er fraflyttet vandværkets forsyningområde, er bestyrelsen konstitueret således: 

>>BESTYRELSEN<<15. februar 2020

Godkendt takstblad 2020 er lagt op under fanen >>TAKSTBLAD<<


7. februar 2020

Indkaldelse til generalforsamling

19. marts 2020 kl. 19:00


Skamby Vandværk indkalder hermed til ordinær generalforsamling, torsdag den 19. marts 2020 kl. 19:00 i Skamby Multihus.


Vandværket er igen i år vært med en forplejning samt drikkelse.
Tilmelding er nødvendig af hensyn til forplejningen, seneste den 17. marts 2020.

Indkommende forslag skal være bestyrelsen i hænde seneste den 27. februar 2020.


18. januar 2020
kl 11:30 Så er der vand til alle igen. Der er fjernet en hovedventil samt skiftet 1 meter 110mm rør.

Forvent grumset vand.Kl. 08:30 der er entreprenør og smed på opgaven.

AKUT - LÆNGEREVARENDE LUKNING!!

Kl. 02:21 er der på Brøndstrupvej en nyt rørbrud, denne gang et større brud!
Der løber over 22.000 liter vand ud af bruddet i timen! Knap 400 liter i minuttet.
Derfor er der lukket for vandet nu, indtil det bruddet bliver lukket.
Det berør de samme andelshaver som ved de tidligere lukninger i torsdag og fredag.

Vi beklager de gener det medfører.

Tidshorisont for genåbning er ukendt...
Vi arbejder på højtryk for at finde entreprenør og smed her midt på natten..

Vi melder straks ud, når vi ved mere..


17. januar 2020

Gravearbejdet på Brøndstrupvej i forbindelse med et/flere rørbrud, er nu afsluttet. Der vil ikke forekomme flere afbrydelser af vandforsyningen.


I forbindelse med arbejdet vil vandet til tider være grumset, det skyldes at der under arbejdet vil blive frigivet kalk og jern, som er ganske ufarligt, eneste måde at få vandet rent er at lade det løbe til det bliver klart. Man kan med fordel tage sit filter af vandhanen og lade vandet løbe til det er klart igen, så begrænser man skidt og snavs i alle husets filter.


10. december 2019

Der er lukket for aflæsning af forbrugsåret 2019.


10. maj 2019

Anlægsarbejdet med udskiftning af forsyningsledninger med tilhørende stikledninger samt opsætning af målerbrønde på Stationsvej, Krovænget og Brøndstrupvej 62 - 74 er afsluttet.


I løbet af uge 22 vil der være eftersyn af det udførte arbejde. Her vil der blive efterfyldt gravehuller mm. 

Billedegalleri fra udsyringen af boringen på fodboldbanen