General- forsamling 2020


AFLYST!

Generalforsamlingen den 19. marts 2020 er aflyst pga. Corona virus. 
Ny dato bliver meldt ud, når tilstanden i Danmark er normaliseret.

Ordinær generalforsamling 2020


Skamby Vandværk indkalder hermed til ordinær generalforsamling, torsdag den 19. marts 2020 kl. 19:00 i Skamby Multihus.


Vandværket er igen i år vært med en forplejning samt drikkelse.
Tilmelding er nødvendig af hensyn til forplejningen, seneste den 17. marts 2020.

Indkommende forslag skal være bestyrelsen i hænde seneste den 27. februar 2020.

>>Se indkaldelsen<<

Tilmelding til generalforsamlingen:

 
 
 
 

Tilmeldning også mulig via mail: post@skambyvand.dk eller på tlf. 4024 1101