General- forsamling 2020

AFLYSNING 

Pga. forsamlingsforbuddet sættes ned fra 50 til 10 med virkning fra mandag d. 26. oktober 2020. 

Er vi desværre nødsaget til at aflyse

vores generalforsamling.

Vi melder en ny dato ud, når forholdene er dertil.

Ordinær generalforsamling 2020


Skamby Vandværk indkalder hermed igen til ordinær generalforsamling, mandag den 26. oktober 2020 kl. 19:00 i Skamby Multihus.


Vandværket er igen i år vært med en forplejning samt drikkelse.
Tilmelding er nødvendig af hensyn til forplejningen,

seneste den 22. oktober 2020.

Indkommende forslag skal være bestyrelsen i hænde

seneste den 5. oktober 2020.

>>Indkaldelsen til print<<


Nedenstående er der "Komplet materiale til generalforsamlingen 2020" udsendt til generalforsamlingen d. 19/3 som blev aflyst, er stadig gældende, dog vil dagsorden blive tilpasset seneste d. 19/10 såfremt der indkommer forslag der skal behandles.

Dato tilpasset indkaldelse og dagsorden er tilføjet.